Category Archives: Dutch Tax and Law

ลงทุนอย่างไร-ให้ประหยัดภาษีดัตช์

ประหยัดภาษี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เราสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยเงื่อนไข คือ ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจการหรือธุรกิจของเราจริงๆ  ค่าใช้จ่ายนี้ เราจะมาหักออกจากรายได้จากการขาย หรือรายได้จากให้บริการ  ส่วนต่างหลังจากหักแล้ว ก็คือ “กำไร”  ในกิจการ กำไรนี้ จะนำไปเป็นฐานสำหรับการคิดภาษีเงินได้ (Inkomstenbelasting) สำหรับธุรกิจประเภท เจ้าของคนเดียว (eenmanszaak) และธุรกิจประเภทมีหุ้นส่วน (V.O.F.)   และจะนำไปเป็นฐานสำหรับการคิดภาษีธุรกิจ (VPB) สำหรับธุรกิจประเภทบริษัทจำกัด (B.V.) นอกจากนี้ การลงทุนซื้อสินทรัพย์* เราก็ยังสามารถนำมาลดหย่อน(aftrek) จากรายได้ของเราที่เรียกว่า  Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) โดยมีเงื่อนว่า หากเราซื้อสิ่งของประเภทสินทรัพย์ถาวร เข้าร้าน เราสามารถนำยอดของทุกการซื้อของแต่ละชิ้นมารวมกัน เพื่อดูว่า ทั้งปี เรามีการลงทุนในการสินทรัพย์ถาวรนี้เท่าไหร่ แล้วนำมาคำนวนออกเป็นเปอร์เซ็นต์ และจะได้ส่วนลด ตาม ขั้น ยอดซื้อ/ลงทุน สิทธิ์ลดหย่อน KIA (ปี 2020) 0 – € 2.400 0% € 2.401 t/m € 58.238 28% € 58.239 […]

ภาษีที่ควรรู้ – เมื่อต้องหย่าร้าง!

สิทธิลดหย่อนภาษีหลังหย่าร้างเนเธอร์แลนด์

พ่อ-แม่ต่างฝ่าย ต่างต่อสู้กันในชั้นศาล เพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งความมีสิทธิ์ในการดูแลลูก ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อและแม่ แต่คุณอาจจะยังไม่รู้ ว่า ยังมีพ่อ-แม่อีกหลายคน ที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อสายเลือดหรือด้วยสัญชาติญาณความรักความผูกพัน

กฎหมายแรงงานดัตช์ปรับใหม่ 2020

กฎหมายแรงงานเนเธอร์แลนด์ 2020

ต่อสัญญาชั่วคราวได้ 3 ปี! [จากกฎเดิม 2 ปี] เริ่มตั้งแต่ 01-01-2020 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานที่เรียกว่า De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

มาทำความเข้าใจ BTW – ภาษีมูลค่าเพิ่มของเนเธอร์แลนด์กัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มเนเธอร์แลนด์

หลายคนพอได้ยินคำว่า “BTW” หรือ “ภาษีมูลค่าเพิ่มเนเธอร์แลนด์” แล้วมักจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เท่าไหร่ เพราะเมื่อถึงเวลาจัดส่ง(จ่าย) ยอด BTW ให้กับทางเบอลาสติ้งดีน เงินที่จะโอนก็หมดเสียแล้ว

th