กฎหมายแรงงานดัตช์ปรับใหม่ 2020

กฎหมายแรงงานเนเธอร์แลนด์ 2020

กฎหมายแรงงานเนเธอร์แลนด์ 2020 ฉบับใหม่ได้มีการออกกฎให้สามารถต่อสัญญาชั่วคราวได้ 3 ปี! [จากกฎเดิม 2 ปี]

เริ่มตั้งแต่ 01-01-2020 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานที่เรียกว่า De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

ภายใต้ WAB นี้ก็มีเนื้อหาที่เป็นที่น่าสนใจ ที่เรียกว่า “ketenregeling” เปลี่ยนแปลงด้วย

 

กฎหมายแรงงานเนเธอร์แลนด์ 2020

Ketenregeling นี้เป็นกฎบัญญัติที่ว่าด้วย การมีสิทธิ์ได้รับสัญญาจ้างแบบ “ถาวร” (Vaste contract/Onbepaalde tijd contract) สำหรับลูกจ้างที่ได้สัญญางานแบบชั่วคราว (Bepaalde tijd/ Tijdelijk contract)

กฎใหม่นี้ สำหรับพนักงานที่ได้รับสัญญาแบบชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นแบบ : 0 uur / Oproep Contract / Min-max / Vaste uren ® ถ้ามีการต่อสัญญา เกิน3สัญญา ในระยะเวลา 3 ปี และสัญญาขาดช่วงไม่เกิน 6 เดือน พนักงานจะมีสิทธิ์ได้สัญญาแบบถาวร (Onbepaalde tijd) ทันที

® ถ้ามีการเว้นช่วงสัญญาไป 6 เดือน จะต้องเริ่มต้นนับการเชื่อมต่อสัญญานี้ใหม่ (ถ้าไม่ต้องการให้สัญญาแบบถาวร / Onbepaalde tijd จะต้องให้พนักงานหยุดงานไปอย่างน้อย 6 เดือน นั่นเองค่ะ]

กฎหมายแรงงานเนเธอร์แลนด์

 

ปรึกษาปัญหาทางด้านบัญชี ภาษี และกฏหมาย ในเนเธอแลนด์ คลิกที่นี่