บริการของเรา

การทำบัญชีถือเป็นอีกหัวใจหนึ่งของการทำธุรกิจ เพราะการจัดทำบัญชีที่ดี จะช่วยให้กิจการของคุณดำเนินไปได้ด้วยดี ทั้งยังเป็นการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บริการของเราครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้า เราจึงมีบริการหลากหลายดังต่อไปนี้

1. รับทำบัญชี I Boekhouding

 • เรารับทำบัญชีเต็มรูปแบบ
 • พร้อมยื่นภาษีประเภทต่างๆ ทั่วเนเธอร์แลนด์
More info

2. รับยื่นภาษีประเภทต่างๆ | Aangifte belasting

 • aangifte omzetbelasting (BTW)/VAT Declaration
 • aangifte inkomstenbelasting (IB)/Income Tax Declaration
 • aangifte loonbelasting (LB)/Wage Tax Declaration
 • aangifte vennootschapsbelasting (VPB)/Corporate Tax Declaration
More info

3. เงินเดือนพนักงาน I Loonadministraties

 • ทำเงินเดือนพนักงาน
 • ออกสัญญาจ้างงาน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงาน
More info

4. รับจัดทำงบการเงิน | jaarrekening

 • รับจัดทำ jaarrekening
 • รวมทั้งรายงานประเภทอื่นๆ
More info

5. รับจดทะเบียนบริษัท

 

More info

6. รับทำบัญชีสำหรับฟรีแลนซ์ (Zzp’er)

More info

7. รับปรึกษาเรื่องภาษี และการทำธุรกิจ

More info

มาตรฐานการให้บริการ

1

ติดต่อง่าย

2

มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและวิชาชีพ

4

มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี และถูกต้อง

5

ยื่นภาษีตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการกับเรา

1

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี

2

ประหยัดเวลาและเงิน ลดปัญหาเรื่องการสื่อสาร

3

ลูกค้ามีภาระภาษีน้อยที่สุด ด้วยการวางแผนภาษีอากรอย่างถูกต้อง

4

ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน

5

หมดกังวลเรื่องงานเอกสาร