เราให้บริการรับทำวีซ่าและงานเอกสารต่างๆในเนเธอร์แลนด์

เรามีทีมงานทั้งภาษาไทยและดัชต์ที่จะช่วยท่านดำเนินงานเอกสารราชการในประเทศเนเธอร์แลนด์

One-stop service สำหรับ visa and document

ดูแลให้ทุกขั้นตอน

วีซ่ากุ๊ก

วีซ่าทำงานในร้านอาหารไทย และ ครัวเอเชีย

read more

วีซ่า EU blue card

วีซ่าทำงานสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนระหว่างประเทศ

read more

วีซ่าทำงานนักเรียน

วีซ่าทำงาน Part time ในร้านอาหารไทยและครัวเอเชีย สำหรับนักเรียนไทย หรือ นักเรียนต่างชาติ

read more

เจ้าหน้าที่ด้านวีซ่าและเอกสาร

Our staff

เรามีเจ้าหน้าที่ดูแล ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรราชการที่เกี่ยวข้องต่าง เช่น สำนักงานประกันสังคมพนักงาน (Uitvoeringsinstituut) UWV, บริการตรวจคนเข้าเมืองและการแปลงสัญชาติ (Immigratie- en Naturalisatiedienst) และ หน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยท่านสื่อสารทั้งไทย และ ดัชต์ ให้ท่านได้