เราให้บริการรับทำวีซ่าสำหรับกุ๊กให้กิจการร้านอาหารไทย

ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับรองให้มีวีซ่าทำงานประเภทกุ๊กอาหารไทยมาทำงานได้
Call us (TH/ENG) Call us (TH/NL)

One-stop visa service สำหรับกุ๊กไทย

ดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนผู้ขอวีซ่ามาถึงยังประเทศเนเธอร์แลนด์

 1. ลงทะเบียนประกาศตำแหน่งงานว่างที่ UWV
 2. คัดเลือกพ่อครัวจากประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด (ทางเราไม่สามารถจัดหาพ่อครัวให้ได้ ทางเจ้าของร้านต้องจัดหาเอง)
 3. เตรียมสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ CAO-Horeca ของประเทศเนเธอแลนด์
 4. นายจ้างส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ Narisa Administratie เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนประกาศตำแหน่งงานว่าง และขั้นตอนการขอวีซ่า
  • สำเนาใบทะเบียนการค้า (Uittreksel KVK)
  • รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบฟอร์มที่ Narisa Administratie ส่งให้
 5. พ่อครัวจัดเตรียมเอกสารตามข้อกำหนด :
  • สำเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)
  • ใบเกิด – ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการประทับตรารับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศ
  • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี) – ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการประทับตรารับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศ
  • สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารไทย – ฉบับภาษาอังกฤษ
  • ใบผ่านการทดสอบจากโรงเรียนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(ถ้ามี) – ฉบับภาษาอังกฤษ
  • เรซูเม่ (ถ้ามี)
  • ใบผ่านงาน หรือหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิมที่ลูกจ้างเคยทำงาน – ฉบับภาษาอังกฤษ
  • รูปถ่าย 2 ใบ
 6. เมื่อวีซ่าได้รับอนุมัติ พ่อครัวจะต้องไปรับวีซ่าชั่วคราว ที่สถานทูตเนเธอแลนด์ที่กรุงเทพฯ
 7. เมื่อลูกจ้างเดินทางมาถึงที่ประเทศเนเธอแลนด์แล้ว นายจ้างต้องพาลูกจ้างไปเขียนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตที่อยู่อาศัย (Gemeente)
 8. ลูกจ้างจะต้องไปตรวจปอดที่ สถานีอนามัยตามเขตที่ตนเขียนชื่อเข้า ทะเบียนบ้าน (GGD)
 9. ลูกจ้างทำการเปิดบัญชีที่เนเธอแลนด์
 10. ลูกจ้างสามารถทำงานได้

 คุณสมบัติพ่อครัว แม่ครัว

 • พ่อครัว ต้องมีวุฒิการศึกษา หรือใบผ่านการฝึกอบรม ทักษะด้านการทำอาหารไทย มาโดยตรง
 • ประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการทำอาหารไทย อย่างน้อย 1-2 ปี 

โรงเรียนสอนทำอาหารที่ได้รับการยอมรับในเนเธอแลนด์

 • โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (MSC Thai Culinary School) www.msccookingschool.com
 • Thai – Swiss Culinary Education Center www.thai-culinary.com
 • วิทยาลัยดุสิตธานี www.dtc.ac.th
 • โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ www.cordonbleu.edu
 • โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต www.chefschool.dusit.ac.th
 • โรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัย www.mwthaicook.com
 • โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี www.wandeethaicooking.com
Employee's Requirements

คุณสมบัติผู้ว่าจ้าง

 • เป็นร้านอาหารประเภทครัวเอเชีย เช่น ร้านอาหารไทย-ญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี
 • จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนายจ้าง (Loonheffingennummer)
 • อยู่ภายใต้ CAO-Horeca
Employer's requirements